Výroba ochranných kufrov& boxov na mieru

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké osobné údaje zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ:

SafeCase, s. r. o., Holíčska 3167/19, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO 52 73 06 20, Právna forma: s.r.o., zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:
– osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho “Kontaktného formulára”

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to:
– údaje z “Kontaktného formulára” výlučne pre potreby spätného kontaktovania sa s vami

Ako odvolať súhlas

Kontaktujte nás, vyhovieme vašej žiadosti.

Aké sú vaše práva

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať:
– prístup k svojim osobným údajom
– právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
– právo namietať proti spracúvaniu
– právo na prenosnosť údajov
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v sekcii „Kontakt“.